Điều khoản sử dụng

Về Computechz.com

Computechz.com là một website dạng blog chuyên chia sẻ những tin tức và kiến thức về công nghệ, cụ thể là công nghệ máy tính (PC, laptop, Hệ điều hành, Gaming,…).

Mọi kiến thức, thông tin có trên blog đều được thu thập, tổng hợp tại nhiều nguồn trên internet miễn phí.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản khi sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Blog cũng như tải và cài đặt phần mềm được giới thiệu bởi computechz.com.

Quy định chung

  1. Computechz.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Nội dung được đăng tải trên website đều có khả năng được copy từ một nguồn nhất định nào đó. Vì thế, rất mong bạn đọc nếu cảm thấy phần nội dung nào của chúng tôi có trùng lặp với đơn vị khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có phát sinh về vấn đề bản quyền nội dung
  3. Trong trường hợp bạn sử dụng nội dung của Computechz.com, vui lòng dẫn nguồn URL trực tiếp của bài viết dưới dạng <a href=”link bài viết” rel=”dofollow”>https://computechz.com/bai-viet</a>
  4. Không được sử dụng các bài viết với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Nếu cần sử dụng bạn hãy liên lạc với tôi trước khi đăng.
  5. Không được sử dụng nội dung đã được xuất bản trên Blog để dịch và xuất bản sang các ngôn ngữ khác.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi được quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Vậy nên, nếu bạn đã sử dụng computechz.com khi có sự thay đồi điều khoản là bạn đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi của chúng tôi tại thời điểm đó.