Computechz – công nghệ máy tính, phần cứng chuyên sâu

.st1{display:none}CPU – Bộ vi xử lý

.st1{display:none}mainboard – bo mạch chủ

.st1{display:none}ram – bộ nhớ trong